HAYATIN MATEMATİĞİ SİSTEMİ EĞİTİM HAKKI SADECE YRD. DOÇ. DR. SİBEL ARDA’YA AİTTİR. SİSTEM ANALİSTLERİ EĞİTİM VERME YETKİSİNE SAHİP DEĞİLDİR.

Dr. Sibel Arda ile Hayatın Matematiği Sistemi Sertifikalı Eğitimi–14

Seminerler online olarak zoom üzerinden yapılacaktır.

Eğitim programı toplam 12 dersten oluşmaktadır.

Ücret:

** 15 Haziran 2021 tarihine kadar: 9.800 TL + KDV (1.764 TL)

** 15 Temmuz 2021 tarihine kadar: 10.700 TL + KDV (1.926 TL)

Ödemeler banka havalesi yolu ile yapılabilmektedir.

Başvuru ve kayıt için: info@sibelarda.com.tr veya 0-533-613 55 74

*** Sertifika sınavını başarıyla tamamlayan katılımcılar, Sistem Analisti olmaya hak kazanırlar. Sınav, eğitim programı içerisinde yapılmaktadır.

*** Eğitime katılanlar, sertifika alarak bireysel seans yapma hakkı elde ederler. Eğitim verme yetkileri yoktur.

*** Seminerler Yrd. Doç. Dr. Sibel Arda tarafından verilmektedir.

14. Eğitim:   12 hafta x  2,5 saat

1. ders: 28 Temmuz Çarşamba saat: 20.30-23.00

2. ders: 4 Ağustos Çarşamba saat: 20.30-23.00

3. ders: 11 Ağustos Çarşamba saat: 20.30-23.00

4. ders: 18 Ağustos Çarşamba saat: 20.30-23.00

5. ders: 25 Ağustos Çarşamba saat: 20.30-23.00

6. ders: 1 Eylül Çarşamba saat: 20.30-23.00

7. ders: 8 Eylül Çarşamba saat: 20.30-23.00

8. ders: 15 Eylül Çarşamba saat: 20.30-23.00

9. ders: 22 Eylül Çarşamba saat: 20.30-23.00

10. ders: 29 Eylül Çarşamba saat: 20.30-23.00

11. ders: 6 Ekim Çarşamba saat: 20.30-23.00

12. ders: 13 Ekim Çarşamba saat: 20.30-23.00

Eğitim İçeriği:

I.  Kişilerin Matematiği

Bu dünyaya müthiş bir matematiksel formül ile geliyoruz. Bu formülün nasıl hesaplanacağını ve yorumlanacağını öğrendiğimiz zaman hem kendimiz hem de istediğimiz herkesin şifrelerini çözmüş oluyoruz.

1- Hayatın Matematiği Sisteminin nasıl hesaplandığı ve çalıştığı

2- Kendiniz için:

 • Yaşam amacınız
 • Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğü
 • Ses tonunuzun ve konuşma şeklinizin başkalarının üzerinde nasıl bir etki bıraktığı
 • Adımlarınızı ne şekilde attığınız ve hayat yolunda nasıl yürüdüğünüz
 • Hassasiyetleriniz, korkularınız ve zayıflıklarınız, bunları yok etme formülleriniz
 • Güçlü yönleriniz
 • Sizi engelleyen inanç kalıplarınız
 • Mutlu ve başarılı olmanız için hap formüller
 • Parayı ve sevgiyi nasıl çekersiniz

3-Başkaları için:

 • İnsanlardan ne bekliyor
 • Kendini nasıl görüyor
 • Hassasiyetleri neler
 • Zihni nasıl çalışıyor
 • Nasıl bir ruha sahip
 • Zayıf ve güçlü yönleri neler
 • Ona nasıl davranmak ve hitap etmek gerek

II. İleri Aşama Hayatın Matematiği

 • Matriksin gölge kısmının okunması
 • Üçgenlerin anlamları ve değerlendirilmesi
 • Ana yapıların ortaya çıkarılması

III.  İlişkilerin Matematiği

Her ilişkide matematiksel bir denklem vardır. Bizim ilk başta gördüğümüz sayı ile yaklaşırız karşıdaki kişiye ve daha sonra bambaşka şeylerle karşılaşır, hayal kırıklığına uğrarız. Oysa rakamlar ileride neler olacağını çok net bir şekilde göstermektedir. Mutlu ilişkilerin formülü de, mutsuz ilişkilerin çözümü de ilişkilerin matematiğindedir.

 • Sinerjilerin oluşturulması
 • İş ve özel yaşam için doğru birliktelikler
 • Sinerjilerin en iyi hale getirilmesi için yapılması gerekenler
 • Çalışma gruplarının birbirine en uygun kişilerden oluşturulmasını sağlamak

IV.  Zamanın Matematiği

 • Yaşamın matematiksel döngüsünün hesaplanması
 • Hangi zaman dilimlerinin kişiye özel nasıl en verimli şekilde kullanılacağı
 • Zaman döngülerinin potansiyellerini bilerek ilerlemek
 • Kişiye özel gün, ay, yıl hesaplamaları

Eğitimlerimizden Görüntüler

EĞİTİM SÖZLEŞMESİ

I -SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 

Eğitim Veren         :TEKBİTEKİM DANIŞMANLIK EĞİTİM REKLAM VE ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  (TEKBİTEKİM)

Adresi                       :İlkbahar Mah. Güneypark Küme Evleri 3/27 Oran Çankaya Ankara 

Telefon                     :0-533-6135574

E-Posta                     : info@sibelarda.com.tr

 

Eğitim Alan           :

T.C. Kimlik No     :

Adres                        :

Telefon                     :

E-Posta                     :

 

II – SÖZLEŞMENİN KONUSU 

İşbu sözleşmenin konusu,

 1. Eğitim Verenin, Eğitim Alana vereceği Dr. Sibel Arda ile Hayatın Matematiği Sistemi Seminerler Dizisi başlıklı, Hayatın Matematiği, İlişkilerin Matematiği, Zamanın Matematiği, İleri, İleri Seviye Hayatın Matematiği alt başlıklı uygulayıcı eğitiminin verilmesi,
 2. Eğitim sonunda yapılacak ve bir tam gün sürecek pratik sınav,
 3. Sınavda başarılı olunması halinde verilecek sertifikası,
 4. Sertifika alındıktan sonra yürütülecek faaliyetler,

ile ilgili olarak tüm hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

III – EĞİTİMİN SÜRESİ

 1. Eğitim Veren, eğitim alana, Dr. Sibel Arda ile Hayatın Matematiği Sistemi Seminerler Dizisi başlıklı, Hayatın Matematiği Sistemi Temel Bilgi, İlişkilerin Matematiği, Zamanın Matematiği, Hayatın Matematiği İleri Seviye alt başlıklı her biri tam gün süren toplam dört günlük bir eğitim verecektir.
 2. Eğitim alan yukarıda dört alt başlıkta sayılan eğitimlerden istediğine/istediklerine katılma hakkına, seçeceği alt başlık için belirlenen eğitim bedelini ödemek suretiyle sahiptir.
 3. Ancak; eğitim alan, alt başlıklı eğitime katılmadan, 2. alt başlıklı eğitime veya 3. alt başlıklı eğitime veya 4. alt başlıklı eğitime katılamaz.
 4. Eğitim alan 4 alt başlıktaki tüm eğitimleri almadan, bir tam gün sürecek pratik sınava katılamaz.
 5. Eğitim alan, Dr. Sibel Arda tarafından belirlenen eğitim ve sınav takvimine uymak zorundadır.
 6. Dr. Sibel Arda, eğitim ve sınav takviminde istediği değişikliği yapma hakkına sahiptir.

IV – EĞİTİM VERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 1. Eğitim konusu olan Hayatın Matematiği, İlişkilerin Matematiği, Zamanın Matematiği Sistemleri’nin eser sahibi Dr. Sibel Arda’dır.
 2. Yukarıda sayılan eğitim konusu eserlerin umuma arz yetkisi ve eserlerin sahibi olarak tanıtılma hakkı sadece Dr. Sibel Arda’ya aittir.
 3. Eğitimin konusu eserleri, işleme, çoğaltma, yayma ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ve yetkisi yalnızca eserlerin sahibi Dr. Sibel Arda’ya ve yetkilendireceği kişilere aittir.
 4. Yukarıda sayılan sistemlerden doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya resim nakline yarayan aletlerle umumi mahallerde okumak, göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma hakkı sadece Dr. Sibel Arda’ya ve yetkilendireceği kişilere aittir. 

V – EĞİTİM ALANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 1. Eğitim alan, Dr. Sibel Arda tarafından düzenlenen, her biri tam gün süren dört eğitimi tamamladığı ve bir tam gün süren pratik sınava katılıp başarılı olduğu takdirde sertifika almaya, Sistem Analisti olmaya hak kazanır.
 2. Eğitim alan, eğitim içeriğini, üçüncü kişilerle, konferans, panel, söyleşi, yazılı medya, internet ve diğer yollarla kısmen veya tamamen paylaşamaz.
 3. Eğitim alan, sertifika almaya hak kazanarak bireysel seans yapma yetkisine haiz olduğu takdirde, isminin, bireysel seans yapmaya yetkili kişi sıfatıyla, Dr. Sibel Arda’ya ait internet siteleri ve basılı broşürlerde yayınlanacağını kabul eder.
 4. Sertifika sahibi, aldığı eğitim doğrultusunda Hayatın Matematiği Sistemini kullanarak sadece bireysel seans yapma hakkına sahiptir.
 5. Sertifika sahibi, bireysel seanslarda Hayatın Matematiği Sistemi ismini kullanmak mecburiyetindedir.
 6. Sertifika sahibi, bireysel seanslarını kamuya açık alanda yapamaz.
 7. Sertifika sahibi, yaptığı bireysel seanslar için alacağı ücret konusunda her yıl eğitim veren tarafından belirlenecek ücret politikasına aykırı davranamaz.
 8. Sertifika sahibi, eğitim veren tarafından talep edildiği takdirde yaptığı analizlere ilişkin (danışanların her türlü kişisel bilgileri hariç olmak üzere) istatiksel ve teknik bilgileri eğitim veren ile paylaşmak zorundadır.
 9. Sertifika sahibi, Hayatın Matematiği Sistemi hakkında, sistemin ve eser sahibi olarak Dr. Sibel Arda’nın tam adını birlikte belirtmek şartı ile basılı broşür ve internet aracılığıyla sadece yapacağı bireysel seanslar için tanıtım yapabilir.
 10. Sertifika sahibi, Hayatın Matematiği Sistemi’nin yalnızca bireysel seanslarda uygulayıcısı olma hakkına sahiptir, sistemin eğitimini veremez.
 11. Eğitim alana, Dr. Sibel Arda tarafından verilen sertifika, bir  yıllık geçerliliğe sahiptir.
 12. Sertifika sahibinin bir yılın sonunda eğitim veren tarafından yapılacak yazılı ve/ veya  sözlü yeterlilik sınavına  katılması zorunludur. Aksi takdirde; bireysel seans yapma hakkını kaybeder.
 13. Eğitim alanın, eğitim içeriğini, herhangi bir şekilde kayda alması kesinlikle yasaktır. Eğitim alanın, eğitim içeriğini, herhangi bir şekilde kayda alması halinde, eğitim hakkı derhal son bulur, eğitimden derhal çıkarılır ve sertifika alma hakkını kaybeder. Ayrıca; eğitim alan, hukuka aykırı olarak aldığı bu kaydı derhal silmek ile yükümlüdür. Aksi takdirde; eğitim veren tarafından, her türlü hukuki ve cezai başvuru yapılır.

VI – ÜCRET VE ÖDEME 

 1. Her bir alt başlıklı eğitimin ücreti ……..…TL’dir (KDV Dahil).
 2. Alt başlıklı eğitimlere ilişkin ücretlerin dördünün birlikte ve tek seferde ödenmesi halinde toplam ücret …………… TL’dir (KDV Dahil).
 3. Eğitim alanın alt başlıklı eğitimlerden bir yahut birkaçına katılmaması halinde, katılmadığı eğitimin ücretinin iadesini talep hakkı bulunmamaktadır.
 4. Sınav bedeli ……………. TL’dir (KDV Dahil).
 5. Eğitim ve/veya pratik sınav bedeli, …………………………………………………………………….. banka hesabına yatırılacaktır.

VII – İHTİLAF DURUMUNDA 

Taraflar, işbu sözleşmeden kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederler. 

İşbu sözleşme iki (2) nüsha halinde tanzim edilmiş olup, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun iradesi ile  ……/……/…..……… tarihinde her sayfası imza altına alınmıştır.

 

EĞİTİM VEREN                        EĞİTİM ALAN