Hayatın Matematiği Sistemi eğitimleri sadece ‘Dr. Sibel Arda’ ve ‘Sistem Eğitmenleri’ tarafından verilebilir. Sistem analistleri ve sayfada yer almayan isimler eğitim verme yetkisine ve bilgisine sahip değildir.

Dr. Sibel Arda ile Hayatın Matematiği Sistemi Sertifikalı Eğitimi–17

Eğitim Dr. Sibel Arda tarafından verilecek ve online olarak yapılacaktır.

Eğitim programı üçer kez izlenebilecek 30 adet video (Dr. Sibel Arda tarafından hazırlanmış) ve üçer saatlik 5 adet interaktif dersten oluşmaktadır.

Tarih:

3 Ocak 2024 -20 Mart 2024 (Videolar bölümler halinde 3 Ocak 2024’de gönderilmeye başlayacaktır)

Interaktif dersler:

1- 17 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 19.30-22.30

2- 31 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 19.30-22.30

3- 21 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 19.30-22.30

4- 6 Mart 2024 Çarşamba Saat: 19.30-22.30

5- 20 Mart 2024 Çarşamba Saat: 19.30-22.30

Ücret:

** 31 Ekim 2023 tarihine kadar: 27.800 TL + KDV (5.560 TL)

** 31 Ekim 2023’den sonra: 30.500 TL + KDV (6.100TL)

Ödemeler banka havalesi yolu ile yapılabilmektedir.

Başvuru ve kayıt için: info@sibelarda.com.tr veya 0-533-613 55 74

*** Eğitime katılanlar, sertifika alarak bireysel seans yapma hakkı elde ederler. Eğitim verme yetkileri yoktur.

*** Sertifika sınavını başarıyla tamamlayan katılımcılar, Sistem Analisti olmaya hak kazanırlar. Sınav, eğitim programı içerisinde yapılmaktadır.

Eğitim İçeriği:

I.  Kişilerin Matematiği

Bu dünyaya müthiş bir matematiksel formül ile geliyoruz. Bu formülün nasıl hesaplanacağını ve yorumlanacağını öğrendiğimiz zaman hem kendimiz hem de istediğimiz herkesin şifrelerini çözmüş oluyoruz.

1- Hayatın Matematiği Sisteminin nasıl hesaplandığı ve çalıştığı

2- Kendiniz için:

 • Yaşam amacınız
 • Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğü
 • Ses tonunuzun ve konuşma şeklinizin başkalarının üzerinde nasıl bir etki bıraktığı
 • Adımlarınızı ne şekilde attığınız ve hayat yolunda nasıl yürüdüğünüz
 • Hassasiyetleriniz, korkularınız ve zayıflıklarınız, bunları yok etme formülleriniz
 • Güçlü yönleriniz
 • Sizi engelleyen inanç kalıplarınız
 • Mutlu ve başarılı olmanız için hap formüller
 • Parayı ve sevgiyi nasıl çekersiniz

3-Başkaları için:

 • İnsanlardan ne bekliyor
 • Kendini nasıl görüyor
 • Hassasiyetleri neler
 • Zihni nasıl çalışıyor
 • Nasıl bir ruha sahip
 • Zayıf ve güçlü yönleri neler
 • Ona nasıl davranmak ve hitap etmek gerek

II. İleri Aşama Hayatın Matematiği

 • Matriksin gölge kısmının okunması
 • Üçgenlerin anlamları ve değerlendirilmesi
 • Ana yapıların ortaya çıkarılması

III.  İlişkilerin Matematiği

Her ilişkide matematiksel bir denklem vardır. Bizim ilk başta gördüğümüz sayı ile yaklaşırız karşıdaki kişiye ve daha sonra bambaşka şeylerle karşılaşır, hayal kırıklığına uğrarız. Oysa rakamlar ileride neler olacağını çok net bir şekilde göstermektedir. Mutlu ilişkilerin formülü de, mutsuz ilişkilerin çözümü de ilişkilerin matematiğindedir.

 • Sinerjilerin oluşturulması
 • İş ve özel yaşam için doğru birliktelikler
 • Sinerjilerin en iyi hale getirilmesi için yapılması gerekenler
 • Çalışma gruplarının birbirine en uygun kişilerden oluşturulmasını sağlamak

IV.  Zamanın Matematiği

 • Yaşamın matematiksel döngüsünün hesaplanması
 • Hangi zaman dilimlerinin kişiye özel nasıl en verimli şekilde kullanılacağı
 • Zaman döngülerinin potansiyellerini bilerek ilerlemek
 • Kişiye özel gün, ay, yıl hesaplamaları

Eğitimlerimizden Görüntüler

EĞİTİM SÖZLEŞMESİ

 

I -SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 

Eğitim Veren        Dr. Sibel Arda 

Adresi                  İlkbahar Mah. Güneypark Küme Evleri 3/27 Oran Çankaya Ankara

Telefon                 0-533-6135574 

E-Posta                info@sibelarda.com.tr

  

Eğitim Alan           : 

T.C. Kimlik No     :

Adres                        :

Telefon                     :

E-Posta                     :

 

 II – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu,

Eğitim Verenin, Eğitim Alana videolar ve görüntülü onlne  derslerle  vereceği  ‘Dr. Sibel Arda ile Hayatın Matematiği Sistemi ‘  başlıklı uygulayıcı eğitiminin verilmesi,

Eğitimin son dersinde  yapılacak pratik sınav,

Sertifika alındıktan sonra yürütülecek faaliyetler,

ile ilgili olarak tüm hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

 

III – EĞİTİMİN SÜRESİ 

Eğitim veren, eğitim alana, ‘Dr. Sibel Arda ile Hayatın Matematiği Sistemi ‘ başlıklı, üçer kez izlenebilecek 30 (otuz) video yollayacak ve üçer saalik 5 (beş) online ders verecektir.

Eğitim alan kişinin tarihleri önceden belirlenmiş olan 5 (beş) online dersin hepsine katılma zorunluğu vardır. Katılamadığı dersin telafisi yapılamayacaktır.

Eğitim alan,  5 (beş) online dersin hepsine  katıldığı takdirde sertifika alma hakkına sahip olacaktır.

Tüm derslere katılarak sertifika alan katılımcılar, Dr. Sibel Arda ile Hayatın Matematiği Sistemi bireysel seanslarını yapmaya hak kazanacaklardır.

Eğitim alan, Dr. Sibel Arda tarafından belirlenen eğitim takvimine uymak zorundadır.

Dr. Sibel Arda, eğitim takviminde  ve gönderilecek video sayısında  gerekli gördüğü değişiklikleri  yapma hakkına sahiptir.

Eğitimin son online  dersinde, Dr Sibel Arda tarafından yapılacak olan Pratik Sınavı geçen katılımcılar, Sistem Analisti olmaya hak kazanacaklardır.

 

IV – EĞİTİM VERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Eğitim konusu olan  ‘Dr. Sibel Arda ile Hayatın Matematiği Sistemi’nin eser sahibi Dr. Sibel Arda’dır.

Yukarıda sayılan eğitim konusu eserlerin umuma arz yetkisi ve eserlerin sahibi olarak tanıtılma hakkı sadece Dr. Sibel Arda’ya  ve onun yetkilendirdiği Sistem Eğitmenleri’ne aittir.

Eğitimin konusu eserleri, işleme, çoğaltma, yayma ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı ve yetkisi yalnızca eserlerin sahibi Dr. Sibel Arda’ya ve onun yetkilendirdiği Sistem Eğitmenleri’ne aittir.

Yukarıda sayılan sistemlerden doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya resim nakline yarayan aletlerle umumi mahallerde okumak, göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma hakkı sadece Dr. Sibel Arda’ya ve onun yetkilendirdiği Sistem Eğitmenleri’ne aittir.

 

V – EĞİTİM ALANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Eğitim alan, Dr. Sibel Arda tarafından düzenlenen,30 (otuz) adet video ve  her biri üçer saatten oluşan 5(beş) online dersi  tamamladığı  takdirde  Sistem Analisti olmaya hak kazanır.

Eğitim alan, eğitim içeriğini, üçüncü kişilerle, konferans, panel, söyleşi, yazılı medya, internet ve diğer yollarla kısmen veya tamamen paylaşamaz.

Eğitim alan, sertifika almaya hak kazanması durumunda, bireysel seans yapma yetkisine haiz olur.

Eğitim alan,  pratik sınavı geçerek Sistem Analisti olduğu  takdirde, isteği doğrultusunda,  ismi Dr. Sibel Arda’ya ait internet sitesinde yayınlanacaktır.

Sertifika sahibi, aldığı eğitim doğrultusunda Hayatın Matematiği Sistemini kullanarak sadece bireysel seans yapma hakkına sahiptir.

Sertifika sahibi, bireysel seanslarda Hayatın Matematiği Sistemi ismini kullanmak mecburiyetindedir.

Sertifika sahibi, bireysel seanslarını kamuya açık alanda yapamaz.

Sertifika sahibi, yaptığı bireysel seanslar için alacağı ücret konusunda her yıl eğitim veren tarafından belirlenecek ücret politikasına aykırı davranamaz.

Sertifika sahibi, Hayatın Matematiği Sistemi hakkında, sistemin ve eser sahibi olarak Dr. Sibel Arda’nın tam adını birlikte belirtmek şartı ile basılı broşür ve internet aracılığıyla sadece yapacağı bireysel seanslar için tanıtım yapabilir.

Sertifika sahibi, Hayatın Matematiği Sistemi’nin yalnızca bireysel seanslarda uygulayıcısı olma hakkına sahiptir, sistemin eğitimini veremez.

Eğitim alanın, eğitim içeriğini, herhangi bir şekilde kayda alması ve baiklarıyla paylaşması kesinlikle yasaktır. Eğitim alanın, eğitim içeriğini, herhangi bir şekilde kayda alması, başkalarıyla paylaşması halinde eğitim hakkı derhal son bulur, eğitimden  çıkarılır ve sertifika alma hakkını kaybeder. Ayrıca; eğitim alan, hukuka aykırı olarak aldığı bu kaydı derhal silmek ile yükümlüdür. Aksi takdirde; eğitim veren tarafından, her türlü hukuki ve cezai başvuru yapılır.

 

VII– İHTİLAF DURUMUNDA

Taraflar, işbu sözleşmeden kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederler.

İşbu sözleşme iki (2) nüsha halinde tanzim edilmiş olup, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun iradesi ile  ……/……/…..……… tarihinde her sayfası imza altına alınmıştır.

 

EĞİTİM VEREN                        EĞİTİM ALAN